AVG

Dit is het privacy statement van EHBO HEKELINGEN, gevestigd te Hekelingen, aan de LEDE 13.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier welke u invult op onze website. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze leden en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan gesteld worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). EHBO Hekelingen is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IBAN nummer

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door lid te worden of lid te zijn gaat u akkoord met dit privacy statement en geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Gegevens delen met derden

De gegevens zullen niet met derden worden gedeeld tenzij dit noodzakelijk is, denk hierbij aan Het Oranje Kruis voor het geldig houden van uw diploma.

Wij maken geen gebruik van cookies

Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciƫle doeleinden.