CONTRIBUTIE

De contributie bij EHBO HEKELINGEN bedraagt € 45,00 per jaar, inclusief afdracht voor Het Oranje Kruis.

Indien u uw lidmaatschap wilt beëindigen dient u dit voor 30 november 2018 schriftelijk of per email te  doen bij de secretaris. Na deze datum wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.

Vanaf 2019 zal de contributie in april gefactureerd worden en indien daarvoor gekozen is geïncasseerd worden.